Održane sve tri planirane radionice izrade tradicijskog nakita