Numizmatička zbirka svjedoči o povijesnim mijenama na prostoru Slatine i okolice. Ujedno svjedočanstvo su trgovine kao i migracija različitih karaktera i vremena trajanja.

Zbirka sadrži izbor novca od vremena antike do kraja 20. stoljeća a podijeljena je u tri kategorije. Prvu kategoriju čine kovanice datirane u vrijeme antike među kojima dominiraju kovanice cara Konstantina i njegovih sinova. Druga kategoriju čine srednjovjekovne kovanice koje prema brojnosti čine najmanje zastupljenu cjelinu i datirane su u 13. stoljeće. Treća kategorija su novovjekovni i suvremeni novci koji, različite provenijencije. Većina navedenih kovanica i papirnatog novca muzeju su donirali kolekcionari iz Slatine i okolice koje su prikupili u Slatini ili njezinoj bližoj okolici. Posebno zanimljiva je pojava moneta država Bliskog istoka i sjeverne Afrike koja se dovodi u vezu s poslovanjem tvrtke Gaj iz Slatine.

Numizmatička zbirka svjedoči o povijesnim mijenama na prostoru Slatine i okolice. Ujedno svjedočanstvo su trgovine kao i migracija različitih karaktera i vremena trajanja.