Naziv projekta: Adaptacija i uređenje muzeja

Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Program kulturnog razvitka za 2018. godinu Ministarstva kulture

Ukupna vrijednost projekta (EUR): 26790,47

Izvori financiranja: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Slatina

Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR): 0,00

Početak provedbe projekta: 4. 1. 2018.

Kraj provedbe projekta: 16. 10. 2018.

Lokacija projekta: Grad Slatina

Ciljevi projekta: Uređivanje dvije neuređene prostorije u zgradi Starog kotara za potrebe rada Zavičajnog muzeja Slatine i stavljanje istih u funkciju (radionica i suvenirnica).

Rezultati projekta: Programom Adaptacija i uređenje muzeja uređene su dvije prostorije za potrebe Zavičajnog muzeja Slatina. U jednoj prostoriji (površine 29 m2) uređena je muzejska radionica za potrebe tehničara–restauratora, dok je u drugoj (površine 30m2) uređen prostor za muzejsku suvenirnicu.

Status projekta: Završen

Uloga u projektu: Prijavitelj

Kratak opis zaduženja: Prijavitelj je osmislio i aplicirao program s opisnim elementima i pripadajućim građevinskim troškovnicima. Po odobravanju projekta Prijavitelj je proveo postupak jednostavne nabave, a po okončanju postupka s Ponuditeljem je uredio i djelomično opremio prostor.  Po završetku projekta Prijavitelj je podnio tekstualno i financijsko izvješće o realizaciji.