Zbirka je u stalnom razvoju i nadopunjava se arheološkim istraživanjima, terenskim pregledima te prikupljanju svih podataka vezanih uz lokalitete na slatinskom prostoru.

Arheološka zbirka predstavlja tragove naseljenosti slatinskog kraja od prapovijesti do srednjeg i novog vijeka. Temelji se na do sada obrađenim predmetima s arheoloških istraživanja u Josipovu (Bjelobrdska kultura), Novoj Bukovici - Sjenjak (brončano doba i laten), Voćinu (brončano doba, srednji vijek), Macutama (neolit, brončano doba i antika), Sladojevcima (antika) te nizu lokaliteta istraženih tijekom gradnje slatinske obilaznice. Manji dio zbirke čine slučajnim nalazima pronađenim na više lokaliteta u slatinskom kraju među kojima najznačajnije mjesto zauzima brončani set antičkog posuđa iz Sopja. Zbirka je u stalnom razvoju i nadopunjava se arheološkim istraživanjima, terenskim pregledima te prikupljanju svih podataka vezanih uz lokalitete na slatinskom prostoru.