4. Hrvatski triennal keramike

Iz ciklusa GESTIKULACIJA
31. siječnja 2020.
Fotografska baština Josipa Mihuljeca
17. srpnja 2020.
28.05.2020. – 14.7.2020.

Skupna izložba na kojoj su svoje radove izložili: Vedrana Balković, Sandra Ban, Vanda Bilinski, Nadica Eichhorn, Nevenka Francisković, Daniela Grubišić, Đurđica Horvat, Marinko Jelača, Tončica Jelača Marjančević, Martina Kamenečki, Klara Kinkela, Kristina Kojan, Ljubica Lovrenčić, Đurđa Medek, Marija Milić, Marta Milunić, Orjenka Mirjan, Biserka Orešković, Bruno Paladin, Ivana Petan, Valerija Polanec, Melita Tomas, Iva Višković i Ivančica Vončina.

Skip to content