Donacija Zlatana Špoljarića

Donacija Joze Šantaka
17. svibnja 2010.
Likovna radionica “Kolaž po kolaž – instalacija!”
23. rujna 2010.

Zlatan Špoljarić sakuplja predmete spomeničke građe koji potječu iz okolice Sopja, mjesta u kojem živi. Dio svoje zbirke arheoloških nalaza darovao je Muzeju. Zbirka se sastoji od predmeta koji datiraju u vrijeme neolita, brončano doba, rimsko doba i doba srednjega vijeka. Predmeti će biti dio muzejske arheološke zbirke.

Skip to content